Citatie-index
——————

Een lijst van alle personen die geciteerde zijn door de schrijver van 'Wellevendheid', met links naar wat extra informatie.

St. Augustinus (I.II.2) (II.V.3)
Catholic Encyclopedia

Bossuet (VI.VI.c.1)
Franse bisschop, 27 sept 1627 (Dijon) - 12 april 1704 (Parijs).
Catholic Encyclopedia

La Bruyθre (I.II) (I.IV.2) (II.I.1) (V.V.6) (VI.VII.8) (VI.X.3) (BESLUIT)
Catholic Encyclopedia

Lord Chesterfield (II.IV.2) (VI.VIII.4)
Encyclopedia Britannica
Verschillende van zijn teksten, waaronder de brieven aan zijn zoon, zijn beschikbaar bij Project Gutenberg.

Joannes Chrysostomus (VI.VI.c.2)
Catholic Encyclopedia

Dupanloup (V.III.4) (VIII.V.1)
Bischop van Orlιans. Geboren te Saint-Fιlix, 2 juni 1802, gestorven te Lacombe, 11 oktober 1878.
Catholic Encyclopedia

Fιnelon (VI.X.3) (VIII.I) (BESLUIT)
Bekend Franse bischop en schrijver. Geboren te Chβteau de Fιnelon in Pιrigord (Dordogne), 6 augustus 1651. Gestorven te Cambrai, 7 januari 1715.
Catholic Encyclopedia

St. Franciscus van Sales (I.IV.2) (VI.IV.1)
Catholic Encyclopedia

Montaigne (II.II.3)
Catholic Encyclopedia
Zijn essays zijn te vinden bij Project Gutenberg.

Nicole (I.IV.2)
Catholic Encyclopedia

St. Paulus (I.II.3) (IV.I.1) (VI.VI.a.2) (VI.VIII.83)
Catholic Encyclopedia

Paus Pius X (VIII.V.5)
Catholic Encyclopedia

La Rochefoucauld (IV.I.1) (VI.IV.1) (VI.IX.2)
Catholic Encyclopedia

E.P. Verest (VII.I.2)
Geen idee wie dit is!

WELLEVENDHEID
Een handboekje voor de christen jeugd

INTRODUCTIE

————————————————————

TITELBLAD

INHOUDSTAFEL :

TER INLEIDING, door Cζsar Gezelle

HOOFDSTUK I. — De Wellevendheid
I. — Wat zij is
II. — Haar gewicht
III. — Haar voorwerp
IV. — Het karakter

HOOFDSTUK II. — Het Lichaam
I. — Gang en houding
II. — Hoofd, ooren en haar
III. — Aangezicht en voorhoofd
IV. — Wangen en neus
V. — De oogen en de blik
VI. — Mond, lippen, tanden en tong
VII. — Rug, schouders en armen
VIII. — Handen, vingers en nagels
IX. — Beenen en voeten

HOOFDSTUK III. — De Opschik
I. — Opstaan en slapengaan
II. — Hoe men zich moet kleeden
III. — Handschoenen en hoed

HOOFDSTUK IV. — De Maaltijden
I. — Het voedsel
II. — Vσσr den maaltijd
III. — Bediening en tafelgereedschap
IV. — Houding aan tafel
V. — Verschillende wenken
VI. — Soep en tafeldrank
VII. — Hoe men eet
VIII. — Het einde van den maaltijd

HOOFDSTUK V. — Betrekkingen
I. — Onze plichten
II. — In de kerk
III. — Het huis waar men zijne opvoeding ontvangt
IV. — Bezoeken
V. — Bezoeken die men aflegt
VI. — Bezoeken die men ontvangt
VII. — Visietkaarten
VIII. — Groet; handdruk
IX. — Op straat
X. — Op reis
XI. — Toevallige betrekkingen
XII. — Leenen en ontleenen

HOOFDSTUK VI. — Gesprekken
I. — Stem en uitspraak
II. — Sierlijke taal
III. — De kunst, een gesprek te voeren
IV. — De kunst, te luisteren
V. — Iemand in de rede vallen; antwoorden
VI. — Wat uit zedelijk oogpunt betaamt
VII. — Ons gedrag jegens den naaste
VIII. — Babbelaars
IX. — Het « ik »
X. — Lofuitingen

HOOFDSTUK VII. — Briefwisseling
I. — Vorm onder letterkundig oogpunt
II. — De uitwendige vorm
III. — Opschrift en adres
IV. — Het slot van den brief
V. — Postzegel en verzending
VI. — Kleine briefjes

HOOFDSTUK VIII. — Uitspanning
I. — Lezen
II. — Muziek
III. — Wandelen
IV. — Spelen binnenhuis
V. — Spelen in de open lucht

BESLUIT